ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ VDO โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมศักยภาพงานสนับสนุน เรื่อง ศิลปะการเขียนหนังสือราชการเพื่อการสื่อสาร) โดยวิธีเฉพาพเจาะจง(จำนวนเงิน 20,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)